Нийслэлд энэ онд концессоор 37 ажил хийнэ

1-р сарын 9 - 10 цаг 45 минут
Нийслэлийн ИТХ-ын ээлжит 21 дүгээр хуралдаанаар Нийслэлийн 2015 онд Концессоор хийж хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалтыг баталсан. 2015 онд нийслэлд барилга байгууламж, орон сууц, Авто зам, тээвэр, Боловсрол, биеийн тамир,соёл урлаг, спорт, Эрүүл мэнд, Инженерийн дэд бүтцийн салбарт нийт 37 зүйлийг хийхээр төлөвлөж байна. Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газраас ирүүлсэн мэдээллээр тус  жагсаалтыг дэлгэрэнгүй танилцуулж байна гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
 
Концессын зүйлийн нэр Концессын зүйлийн төрөл Концессын зүйлийн тодорхойлолт Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх эсэх Уралдаант шалгаруулалт явуулах/ Шууд гэрээ байгуулах/
Барилга байгууламж, орон сууцны салбар
1 Шинэ урт цагаан төсөл "Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх",                "Зураг төсөл боловсруулах-барих-өмчлөх-ашиглах" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр хуучин барилгыг буулгаж түүний суурин дээр шинэ барилга барьж талбайн тодорхой хувийг нийслэлийн өмчид шилжүүлэн үлдсэн хэсгийг өмчилж ашиглана.  
 
 
Үгүй
Уралдаант шалгаруулалтыг үргэлжлүүлэх
2 Түр оршин суух орон сууц "Зураг төсөл боловсруулах-барих-түрээслэх-шилжүүлэх" Түр оршин  суух орон сууц барих төслийг 3 дүүргийн /Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хороо/ 4 байршилд 900 айлын орон сууц төлөвлөсөн. Төслийн хүрээнд Концесс эзэмшигч өөрийн болон  өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр шинэ барилга барьж тодорхой хугацаагаар  түрээслэн нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ.  
 
 
 
Тийм
Шууд гэрээ байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх  /уралдаант шалгаруулалт зарлагдсан боловч оролцогч ирээгүй/
3 Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-ын хуучин барилгыг буулгаж оффис-үйлчилгээний зориулалттай барилга барих төсөл "Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх",                "Зураг төсөл боловсруулах-барих-өмчлөх-ашиглах" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр хуучин барилгыг буулгаж түүний суурин дээр шинэ барилга барьж талбайн тодорхой хувийг нийслэлийн өмчид шилжүүлэн үлдсэн хэсгийг өмчилж ашиглана. Үгүй Концессын гэрээ байгуулагдсан
Авто зам, тээврийн салбарын ажлууд
4 Өлзийт хороолол- Шувуун фабрик чиглэлийн авто зам "Барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр /Хан-Уул дүүргийн 13,14 дүгээр хороо/ авто зам барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Концессын гэрээ байгуулагдсан
5 Хотын төв - Зайсан, Зайсан -Манзушир хийд чиглэлийн Аялал жуулчлалын агаарын зам барих   “Зураг төсөл боловсруулах-барих-өмчлөх-ашиглах” Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр агаарын зам барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Үгүй Уралдаант шалгаруулалт явуулах
6 Гүнтийн давааны авто замыг үргэлжлүүлэн 7.36 км авто зам барих     "Барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр /Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо/ авто зам барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалтыг үргэлжлүүлэх
7 Өвөр Гүнтийн 11 км авто зам барих     "Барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр /Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо/ авто зам барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалтыг үргэлжлүүлэх
8 Нисэхийн эцсээс Сонсголонгийн гүүр хүртэлх гэр хорооллын арын 1,6 км авто зам шинээр барих "Барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр 1,6 км авто зам барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалтыг явуулах
9 Багануур дүүргийн 2,4,5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах 6,44 км авто зам шинээр барих "Барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр 6,44 км авто зам барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалтыг явуулах
10 Улиастайн уулзвараас Баянзүрхийн шалган бүртгэх товчоо хүртэлх 3,4 км авто зам болон Баянзүрхийн 288 у/м төмөр бетон гүүр барих "Барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр 3,4 км авто зам гүүрний хамт барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалтыг явуулах
11 Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо Алтай хотхоны хорооллын доторх авто замыг дунд голын авто замтай холбох   гүүр барих   "Барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр Алтай хотхоны хорооллын доторх авто замыг дунд голын авто замтай холбох   гүүр барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалтыг явуулах
Боловсрол, соёл урлаг, биеийн тамир спортын салбар
 12 Налайх дүүргийн 5 дугаар хороонд 640 хүүхдийн сургууль барих “Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх” Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр сургууль барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Концессын гэрээ байгуулагдсан
13 Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хороонд Сэтгэмж сургуулийн барилгыг буулгаж шинээр барих бөгөөд сургуулийн хүчин чадал  640 хүүхэд. “Барих-шилжүүлэх” Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр сургууль барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалтыг явуулах
14 Сонгино хайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороонд 121 дүгээр сургуулийн дотуур байрны барилга, хүчин чадал нь 100 хүүхэд. “Барих-шилжүүлэх” Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр дотуур байр барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалтыг явуулах
15 Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороонд  23  дугаар сургуулийн  өргөтгөл барих ба 320 хүүхдийн өргөтгөл барих. "Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр сургуулийн 320 хүүхдийн өргөтгөл  барьж орон нутгийн өмчид шилжүүлж өгнө.  
Тийм
Уралдаант шалгаруулалтыг явуулах
16 Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хороонд 640 хүүхдийн сургуулийн барилга барих "Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр сургуулийн барилга  барьж орон нутгийн өмчид шилжүүлж өгнө. Тийм Уралдаант шалгаруулалтыг явуулах
17 Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороонд спортын төрөлжсөн сургалттай 920 хүүхдийн сургуулийн барилга барих "Барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр сургуулийн барилгыг барьж орон нутгийн өмчид шилжүүлж өгнө.  
Тийм
Уралдаант шалгаруулалтыг явуулах
18 Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороонд 41 дүгээр цэцэрлэг 100 хүүхдийн хүчин чадалтай яслийн өргөтгөл барих “Барих-шилжүүлэх” Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр яслийн барилга барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалтыг явуулах
19 Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороонд 21 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн байрыг шинээр барих "Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр цэцэрлэгийн барилга барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалтыг явуулах
20 Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд 100 хүүхдийн хүчин чадал бүхий цэцэрлэгийн байр барих "Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр цэцэрлэгийн барилгыг барьж орон нутгийн өмчид шилжүүлж өгнө.  
Тийм
Уралдаант шалгаруулалт явуулах
21 Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороонд 4 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг шинээр барих. “Барих-шилжүүлэх” Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр цэцэрлэгийн барилгыг барьж орон нутгийн өмчид шилжүүлж өгнө. Тийм Уралдаант шалгаруулалт явуулах
22 Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороонд 33 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж 240 хүүхдийн  цэцэрлэгийн барилгыг шинээр барих “Барих-шилжүүлэх” Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр цэцэрлэгийн барилгыг барьж орон нутгийн өмчид шилжүүлж өгнө. Тийм Уралдаант шалгаруулалт явуулах
23 Хүүхдийн хөгжлийн төв барих “Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх” Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр /Налайх дүүргийн 1 дүгээр хороо/ Хүүхдийн хөгжлийн төв барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Концессын гэрээ байгуулагдсан
24 Орчин үеийн урлагийн театр барих  “Барих-өмчлөх-ашиглах” Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр орчин үеийн урлагийн театр барьж өмчилж ашиглана Үгүй Уралдаант шалгаруулалт явуулах
Эрүүл мэндийн салбар
25 Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороонд 60 ортой "Ахмадын сувилал" барих "Зураг төсөл боловсруулах-барих-барих-өмчлөх-ашиглах" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр ахмадын сувилал барьж өмчилж ашиглана.
 
Үгүй Концессын гэрээ байгуулагдсан
26 Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороонд 60 ортой "Ахмадын сувилал" барих "Зураг төсөл боловсруулах-барих- -өмчлөх-ашиглах" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр ахмадын сувилал барьж өмчилж ашиглана. Үгүй Шууд гэрээ байгуулах /уралдаант шалгаруулалт зарлагдсан боловч оролцогч ирээгүй/
27 Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороонд 60 ортой "Ахмадын сувилал" барих "Зураг төсөл боловсруулах-барих- -өмчлөх-ашиглах" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр ахмадын сувилал барьж өмчилж ашиглана. Үгүй Шууд гэрээ байгуулах /уралдаант шалгаруулалт зарлагдсан боловч оролцогч ирээгүй/
28 Авто тээврийн шалган бүртгэх товчоодод мал эмнэлэг, ариун цэврийн ариутгалын пункт барих "Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр /Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо Эмээлтийн шар дөрөлжийн Авто тээврийн шалган бүртгэх товчоо/ мал эмнэлэг, ариун цэврийн ариутгалын пункт барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Шууд гэрээ байгуулах /уралдаант шалгаруулалт зарлагдсан боловч оролцогч ирээгүй/
29 Наркологийн төвийн барилга "Барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр /Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо/ Наркологийн төвийн барилга барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалт явуулах
30 Түргэн тусламжийн төвийн салбар пункт байгуулах төсөл "Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр /Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо/ Түргэн тусламжийн төвийн салбар пункт барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Концессын гэрээ байгуулагдсан
31 Налайх дүүргийн 2 дугаар хороонд 300 ортой Нэгдсэн эмнэлгийн барилга барих "Барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр Налайх дүүргийн 2-р хороонд хуучин нэгдсэн эмнэлгийн барилгын хашаанд шинээр барилга барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалт явуулах
32 Туул тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн барилга барих, хүчин чадал нь 50 ор. "Барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр Хан-Уул дүүргийн 13-р хороонд шинээр барилга барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалт явуулах
Инженерийн дэд бүтцийн болон бусад салбар
33 Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 1000 м3-ын хүчин чадалтай бага оврын цэвэрлэх байгууламж барих Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр цэвэрлэх байгууламж барьж нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Концессын гэрээ байгуулагдсан
34 Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороонд 3000 м3-ын хүчин чадалтай Цэвэрлэх байгууламж барих "Зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр цэвэрлэх байгууламжийг барьж гэрээнд заасан хугацаанд ашиглаж нийслэлийн өмчид шилжүүлж өгнө. Судлан шийдвэрлэх Уралдаант шалгаруулалт явуулах
35 Дурсгалын цэцэрлэгт хүрээлэн "Зураг төсөл боловсруулах -барих-шилжүүлэх" Концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр /Чингэлтэй дүүргийн 5,6 дугаар хороо “Самбалхүндэв”-ийн оршуулгын газар/ Дурсгалын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулан нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Тийм Уралдаант шалгаруулалт явуулах
 
36
Гэр хороололд ахуйн үйлчилгээний төв барих “Зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх” Концесс  эзэмшигч нь өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр зураг төслийг боловсруулж барилгын ажлыг гүйцэтгэж ашиглалтад оруулан гэрээнд заасан нөхцлөөр ашиглаж,  нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Үгүй Уралдаант шалгаруулалт явуулах
37 СХД-ийн 32 дугаар хороонд байрлах 110/35 кВт-ын дэд станцыг хүчин чадлыг өргөтгөх “Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх” Концесс  эзэмшигч нь өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр зураг төслийг боловсруулж дэд станцыг өргөтгөн нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. Үгүй Уралдаант шалгаруулалт явуулах
             
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд huvsgul.MN хариуцлага хүлээхгүй.

Сэтгэгдэл бичих хэсэг 

Шинэ мэдээ

Хяналтын постод гарч буй иргэдэд утлага, рашаан, үрэл хүртээв2 сар 28. 19:41Хөвсгөл аймгийн ЭМГ-аас мэдээлж байна2 сар 28. 19:40Мөрөн сумын авто замын уулзваруудад давс, бодис цацлаа2 сар 28. 19:39Хөвсгөл аймгийн Нөхөрлөл зам хоршоо Онцгой комисст 1 сая төгрөг хандивлав2 сар 28. 19:38Бид бэлэн үү2 сар 28. 19:20“Талх чихэр” ХК “Милл хаус”ХХК-ийн нэрийн барааны цэг Булган аймагт нээлтээ хийнэ2019, 6 сар 17. 10:16БАРИМТ: С.Амарсайханы төрсөн ах С.Ганбат Зайсан, Богд уул орчмын 214 айлын газрыг ДАНГААРАА ЭЗЭМШЖЭЭ2019, 6 сар 17. 10:14Хүүхдээ яаж “сайн хүн” болгох вэ2019, 6 сар 14. 13:01Мөрөн сумын 210 жилийн ой, Хангайн бүсийн даншиг ирэх сарын 27-29-нд болно2019, 6 сар 14. 12:56Могойн голоос хулгайгаар нүүрс тээвэрлэсэн эсэхийг шалгаж тогтооно2019, 6 сар 14. 12:54"Цонжин болдог"-оос илүү жуулчдыг татах Ногоон нуур2019, 6 сар 14. 11:59Монгол. Улсад шинэ үеийн барилгын салбар үүсч хөгжсөний түүхт 92 жилийн ой, "Барилгачдын өдөр 2018" өдөрлөг 9 сарын 7-нд 10:00 цагаас Барилгачдын талбайд болно2018, 9 сар 6. 8:59Худалдаа Хөгжлийн Банкны шөнийн цагаар хийсэн, хууль бус ажиллагаанд 70 орчим залуус, бөхчүүд оролцжээ2018, 7 сар 25. 19:09Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг дээшлүүлэв2018, 7 сар 17. 19:37В.Путин, Д.Трамп нар ямар тохиролцоонд хүрэв?2018, 7 сар 17. 19:32Монголын кино урлаг хүрээгээ тэлсээр...2018, 7 сар 17. 19:27Оюу толгой ХХК-ийн уурхайчдад илгээх МЭНДЧИЛГЭЭ2018, 7 сар 9. 15:35“Нийтийн тээврээр соёлтой үйлчлүүлцгээе” сошиал аяны ялагчид тодорч, шагналаа гардаж авлаа2018, 7 сар 5. 13:31Шанхайн олон улсын кино наадамд Монгол кино шилдгийн шилдгээр шалгарчээ2018, 7 сар 5. 12:53Үндэсний их баяр наадмын хөтөлбөр2018, 7 сар 2. 18:05

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © CaakNews.MN 2015 - 2020.